Centrum voor dienstverlening auteurs- en aanverwante rechten

Wat wordt onder professioneel gebruik verstaan?

Professioneel gebruik is het gebruik van blanco beeld en geluidsdragers voor andere doeleinden dan voor eigen oefening, studie of gebruik. Zie ook www.thuiskopie.nl.       
 
 
© copyright 2022 CEDAR B.V. Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten