Centrum voor dienstverlening auteurs- en aanverwante rechten

Stichting Lira

De Stichting Literaire Rechten Auteurs (Lira) is de auteursrechtorganisatie voor schrijvers en vertalers van gedichten, verhalen, essays, columns, novellen, romans, éénakters, toneelstukken, sketches, hoorspelen, tv-spelen, series en films voor tv, conferences en muziek-dramatische werken, zoals opera’s, operettes, musicals etc.
 
Sinds het samengaan van Stichting Nieuwswaarde en Stichting Lira behartigt Lira ook de belangen van freelance journalisten. De bereikte overeenkomst is op 23 januari 2009 door beide partijen getekend, met de NVJ als mede-ondertekenaar. Hierdoor is er één loket ontstaan voor de rechten van auteurs van teksten in de breedste zin van het woord. De schrijvende en omroepjournalisten zullen als gevolg hiervan voor hun collectieve rechten door Lira worden bediend. Gedurende de komende jaren zal Lira richting de freelance journalisten zo veel mogelijk opereren onder de naam 'Lira-Nieuwswaarde', terwijl intussen een geleidelijk integratieproces zal worden ingezet.

Lira betaalt aan auteurs vergoedingen uit voor gebruik en hergebruik van teksten die zij hebben geschreven, dit doet zij met name in het geval van secundaire exploitatie. Hiermee worden nieuwe, andere openbaarmakingen (of exploitaties) bedoeld die buiten de boekuitgave of aanvankelijke opdrachtverlening vallen. Lira vertegenwoordigt niet alleen P.C. Hooftprijs-winnaars, maar ook schrijvers van streekromans tot en met ondertitelaars.

Lira ontwikkelt ook eigen producten zoals een webshop die het toneelauteurs mogelijk maakt zelf online teksten te verkopen. Daarnaast draagt Lira bij aan de bevordering van sociale en culturele doelen via het zelfstandige Lira Fonds. Middels het Lira Fonds worden subsidies verstrekt aan projecten op het gebied van de letteren, het toneel en audio- en audiovisuele producties. Ook maakt Lira een aantal belangrijke literaire prijzen mogelijk, waaronder de Lira Scenarioprijs.
 
Lira heeft haar uitvoerende werkzaamheden ondergebracht bij Cedar B.V.
Verder is Lira vertegenwoordigd in de Vereniging van Organisaties die het Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren (VOI©E). Hierdoor heeft Lira zich tevens verbonden aan de Gedragscode voor Collectieve beheersorganisaties.
 

Korte informatie

Stichting Lira
RECHTHEBBENDEN
  • Literaire auteurs
  • Bewerkers
  • Vertalers
  • Scenarioschrijvers
  • Schrijvende en omroepjournalisten
 
LINKS
Ga naar de website
www.lira.nl
www.lira.nl/lira-fonds

AANVERWANTE STICHTINGEN
Lira verdeelt gelden geïncasseerd via of bij:
 
 
© copyright 2024 CEDAR B.V. Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten