Centrum voor dienstverlening auteurs- en aanverwante rechten

Vacatures

Werken bij Cedar B.V. betekent werken in een inspirerende en uitdagende omgeving waarbij je samen met ruim 65 collega’s je kennis, specialisme, kwaliteiten en enthousiasme inzet voor de rechthebbenden van auteursrechtelijk beschermde werken. Wij werken hard om kwaliteit en hoogwaardige dienstverlening aan de stichtingen en rechthebbenden te kunnen garanderen. De belangen van gebruikers van die werken verliezen wij daarbij niet uit het oog. De ontwikkelingen in de digitale wereld volgen elkaar in snel tempo op en dat heeft zijn onverminderde invloed op de uitvoering van het auteursrecht. Innovatief en creatief ondernemen hoort dan ook bij ons.

 

Cedar heeft op dit moment onderstaande vacatures.


Hoofddorp, 8 januari 2024

 

Cedar zoekt ten behoeve van haar dienstverlening aan Stichting UvO, Stichting PRO en Stichting Reprorecht een:

 

(financieel) Administratief medewerker 1

(32- 38 uur per week)

 

FUNCTIE

In deze functie ben je onderdeel van het backoffice team van Stichting UvO, Stichting PRO en Stichting Reprorecht. Dit team, aangestuurd door de Teamleider, voert alle administratieve activiteiten uit om tot een goede facturatie en verdeling te komen van de auteursrechtelijke regelingen die door deze stichtingen worden gefaciliteerd. Jouw bijdrage bestaat uit het verzorgen van de verdelingen van deze auteursrechtelijke vergoedingen onder de rechthebbenden. Je houdt daarbij zicht op de richtlijnen en procedures die hiervoor gelden en maakt op basis van de gebruiksinformatie de verdeling. Je bewaakt hierbij de nauwkeurigheid en constateert risico’s en afwijkingen. Je rapporteert vervolgens over de genomen stappen in het proces. Je vervult daarmee niet alleen een uitvoerende maar ook een signaalfunctie. Verder ben je in staat vragen van belanghebbenden (zowel intern als extern) af te handelen. Al met al voel je je als een vis in het water op alle vlakken van het voeren van een administratie, ben je klantgericht en heb je financieel inzicht.

 

WERKZAAMHEDEN

De functie omvat onder meer de volgende werkzaamheden:

 • voorbereiden en uitvoeren van de diverse verdelingen van auteursrechtelijke vergoedingen aan rechthebbenden;
 • het beantwoorden van vragen over de diverse verdelingen, zowel inhoudelijk als m.b.t. het proces;
 • stellen van prioriteiten m.b.t. de dagelijkse werkzaamheden op basis van de operationele planning;
 • toetsen van de operationele activiteiten aan de bestaande richtlijnen en procedures;
 • stand van zaken en voortgang bijhouden aan de hand van rapportages en financiële analyses;
 • teamleider informeren over de stand van zaken, voortgang, problemen;
 • meedenken en adviseren over en opvolging geven aan werkinstructies, richtlijnen en procedures;
 • kwaliteitsbewaking en -verbetering van de verdelingen in het algemeen;
 • administratieve taken, zoals verwerken/wijzigen van relatie- en contractgegevens, achterhalen van contactinformatie van (nieuwe) relaties en de registratie van auteursrechtelijk beschermde werken

 

FUNCTIE-EISEN

 

Opleidingsniveau

Opleiding op MBO+/HBO-niveau bij voorkeur in een administratieve en/of financiële richting.

 

Kennis/ervaring

 • 3-5 jaar werkervaring in een (financieel-) administratieve functie;
 • gedegen kennis van en ervaring met MS Officepakket, vaardig in gebruik van Excel op gevorderd niveau;
 • ervaring met Dynamics AX is een pré;
 • goede communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk,
 • accuraat, analytisch en cijfermatig inzicht;
 • uitstekende beheersing van de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk.

 

 

Competenties

Relevante competenties zijn: analytisch, accuraat, kwaliteitsgericht, klantgericht, initiatief.

 

CEDAR

Cedar is de serviceorganisatie van zeven auteursrecht-stichtingen: Leenrecht, Lira, PRO, UvO, Reprorecht, Thuiskopie en VEVAM. Cedar fungeert als de backoffice en de frontoffice van deze stichtingen: voert uit hun naam de volledige administratie van inning tot verdeling van vergoedingen. Cedar faciliteert de stichting-besturen bij hun beleidsvoorbereiding: financieel, juridisch, informatietechnologie, marketing en communicatie.

 

STICHTING UvO

Onderwijsinstellingen betalen een vergoeding voor overnames uit auteursrechtelijk beschermde werken die in onderwijspublicaties worden opgenomen. Stichting Uitgeversorganisatie voor Onderwijslicenties (UvO) incasseert deze vergoedingen bij de instellingen en verdeelt de gelden onder de uitgevers. Hierdoor kunnen gebruikers eenvoudig content hergebruiken en ontvangen de rechthebbenden een redelijke vergoeding voor dit gebruik.

 

STICHTING PRO

Stichting PRO is opgericht door het Nederlands Uitgeversverbond om de collectieve administratie te verzorgen voor uitgevers. De stichting voert de administratie voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in onderwijspublicaties en verdeelt auteursrechtelijke gelden aan uitgevers. Hierdoor kunnen gebruikers eenvoudig content hergebruiken en ontvangen de rechthebbenden een redelijke vergoeding voor dit gebruik.

 

STICHTING REPRORECHT

Het maken van een kopie van auteursrechtelijk beschermd werk voor privé gebruik is toegestaan. Zodra echter een kopie voor derden bestemd is, is daarvoor een vergoeding verschuldigd. Over deze vergoeding maakt Stichting Reprorecht met het bedrijfsleven en organisaties uit de publieke sector afspraken, geven zij voorlichting en uitleg over de Reprorechtregeling en zorgen zij voor de facturatie van deze vergoedingen.

 

CEDAR BIEDT:

Dienstverband/uren: een tijdelijk dienstverband voor de duur van 1 jaar (januari tot en met december 2023) voor 32 tot  voor 38 uur per week, met uitzicht op uiteindelijk een vast dienstverband (medewerkers met een dienstverband voor onbepaalde tijd kunnen dus ook op deze vacature reageren).

Salaris: € 2.700,- tot € 3.500,- bruto per maand op ft-basis afhankelijk van opleiding/ervaring

Arbeidsvoorwaarden: 29 vakantiedagen, flexibele werktijden, goede pensioenregeling, mogelijkheid tot het kopen van extra vrije dagen, vergoeding woon- werkverkeer (indien reisafstand woon-werk > 10 km), tegemoetkoming in de kosten voor aanvullende ziektekostenverzekering.

Daarnaast hebben wij een informele en collegiale bedrijfscultuur.

 

INTERESSE?

Voor meer informatie over de functie en procedure kun je contact opgenomen met Desirée Goossens, teamleider Stichting Reprorecht, Stichting UvO en Stichting PRO: 023-7997075 – desiree.goossens@cedar.nl.

 

PROCEDURE

In principe worden er 2 gespreksrondes gehouden. Je sollicitatie en motivatie stuur je naar: P&O@Cedar.nl

 


Download bijlage


Hoofddorp, februari 2024

 

Cedar zoekt ten behoeve van haar dienstverlening aan Stichting de Thuiskopie een:

 

 

 

Administratief medewerker 1

(32 - 38 uur per week)

 

FUNCTIE

In deze functie ben je onderdeel van het cluster van Stichting de Thuiskopie. Dit kleine en hechte team, aangestuurd door de Teamleider, voert alle administratieve werkzaamheden uit om tot een optimale incasso en correcte verdeling te komen van de auteursrechtelijke vergoedingen. Het is een allround functie met zowel administratieve als communicatieve componenten.

Je houdt daarbij zicht op de richtlijnen en procedures die hiervoor gelden. Je kijkt verder dan alleen de beschikbare informatie, toont initiatief en kunt oplossingen aandragen voor bepaalde problemen in het proces. Je bewaakt hierbij de nauwkeurigheid en constateert risico’s en afwijkingen en onderneemt hier gericht actie op in de vorm van controles. Je rapporteert vervolgens over de genomen stappen in het proces. Je vervult daarmee niet alleen een uitvoerende maar ook een signaalfunctie.

 

WERKZAAMHEDEN

De functie omvat onder meer de volgende werkzaamheden:

 • Het informeren van relaties (telefonisch en schriftelijk) over de wettelijke thuiskopieregeling en de verplichtingen die daarbij horen;
 • Het beantwoorden van vragen over het uitvoeren van de thuiskopieregeling en het doen van opgave;
 • Het controleren/verwerken van ingekomen gegevens t.b.v. de incasso en controleren van gegevens voor verwerking restitutieaanvragen;
 • Het aanschrijven van potentiële betalingsplichtigen met betrekking tot de thuiskopieregeling en het monitoren van reacties hierop;
 • Het stellen van prioriteiten m.b.t. de dagelijkse werkzaamheden op basis van de operationele planning;
 • De stand van zaken en voortgang bijhouden aan de hand van rapportages;
 • Het meedenken en adviseren over en opvolging geven aan werkinstructies, richtlijnen en procedures;
 • Het achterhalen van contactinformatie van potentiële betalingsplichtige relaties 

 

FUNCTIE-EISEN

 

Opleidingsniveau

Opleiding op HBO-niveau bij voorkeur in een administratieve en/of financiële richting.

 

Kennis en ervaring

 • Min. 3 jaar relevante ervaring (financieel/administratief en met klantencontact);
 • Enige affiniteit met auteursrechten is een pré;
 • Goede communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk;
 • In staat om soms lastige telefonische gesprekken te voeren, hierin een uitdaging zien en daar de juiste “Tone of voice” voor kunnen inzetten;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk;
 • Cijfermatig inzicht en analytisch ingesteld;
 • Ervaring met Microsoft Dynamics Ax gewenst en Microsoft Office applicaties. Voor Excel zijn vaardigheden op gevorderd niveau zeer welkom;

 

Competenties

Relevante competenties zijn: analytisch, accuraat, kwaliteitsgericht, klantgericht, eigen initiatief.

 

 

CEDAR

Cedar is de serviceorganisatie van zeven auteursrecht-stichtingen: Leenrecht, Lira, PRO, UvO, Reprorecht, Thuiskopie en VEVAM. Cedar fungeert als serviceorganisatie van deze stichtingen: voert uit hun naam de volledige administratie van inning tot verdeling van de auteursrechtelijke vergoedingen. Cedar faciliteert de stichting-besturen bij hun beleidsvoorbereiding: financieel, juridisch, informatietechnologie, marketing en communicatie.

 

Stichting de Thuiskopie

Volgens de Auteurswet mag iedereen voor eigen studie, oefening of gebruik een kopie maken van een auteursrechtelijk of nabuurrechtelijk beschermd werk. De rechthebbenden (auteurs en naburige rechthebbenden) krijgen hiervoor een vergoeding. Op importeurs en fabrikanten van voorwerpen (laptops, smartphones, tablets etc.) waar beschermde weken op kunnen worden opgeslagen/gekopieerd rust de verplichting om de Thuiswerkvergoeding te betalen. Stichting de Thuiskopie is verantwoordelijk voor de inning en verdeling van die vergoeding alsmede het behartigen van de belangen van de rechthebbenden ten aanzien van de Thuiskopieregeling. Deze vergoeding komt ten goede aan componisten, tekstdichters, scenarioschrijvers, fotografen, uitvoerende kunstenaars, film- en muziekproducenten, uitgevers, beeldend kunstenaars, illustratoren, regisseurs en omroepen.

 

CEDAR BIEDT:

Dienstverband/uren: In eerste instantie een tijdelijk dienstverband voor 32-38 uur per week. De mogelijkheid om te verlengen bestaat bij gebleken geschiktheid.

Salaris: € 2.700, - tot € 3.500, - bruto per maand op ft-basis afhankelijk van opleiding/ervaring.

Arbeidsvoorwaarden: 29 vakantiedagen, hybride werken, goede pensioenregeling, mogelijkheid tot het kopen van extra vrije dagen, vergoeding woon- werkverkeer (indien reisafstand woon-werk > 10 km), tegemoetkoming in de kosten voor aanvullende ziektekostenverzekering.

 

Daarnaast hebben wij een informele en collegiale bedrijfscultuur.

 

INTERESSE?

Voor meer informatie over de functie of vragen over de procedure kun je contact opgenomen met Jeannet Buys, teamleider Stichting de Thuiskopie: 023-7997040 – jeannet.buys@cedar.nl

 

PROCEDURE

In principe worden er 2 gespreksrondes gehouden. Je sollicitatie en motivatie stuur je naar: P&O@Cedar.nl 

 
 
© copyright 2024 CEDAR B.V. Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten