Centrum voor dienstverlening auteurs- en aanverwante rechten

Stichting UvO

Stichting UvO is in 2019 opgericht. Stichting UvO is ontstaan door de activiteiten met betrekking tot de readerregelingen te splitsen van Stichting PRO. Stichting UvO verzorgt de collectieve administratie van auteursrechten in het hoger onderwijs. Het gaat daarbij om rechten die uitgevers niet of moeilijk individueel kunnen uitoefenen.

Doel

Stichting UvO behartigt de belangen van uitgevers en de door hun vertegenwoordigde auteurs op het gebied van collectieve exploitatie van auteursrechten. Dit doen we zonder winstoogmerk. Ook voeren wij de administratie van het gebruik. Tot slot ontplooien wij activiteiten die verband houden met collectieve exploitatie of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Werkzaamheden

Onderwijsinstellingen betalen een vergoeding voor overnames uit auteursrechtelijk beschermde werken die in onderwijspublicaties worden opgenomen. Stichting UvO incasseert en verdeelt deze vergoedingen onder de uitgevers en werkt daarbij nauw samen met de Stichting International Publishers Rights Organisation (IPRO), opgericht door de international association of Scientific, Technical and Medical publishers (STM) ten behoeve van de betrokken buitenlandse uitgevers. Voor de onderwijsmarkt kan Stichting UvO als één aanspreekpunt opereren voor het regelen van rechten voor onderwijspublicaties. De activiteiten van deze secties zijn gebaseerd op artikel 16 Auteurswet. Door de onderwijsexceptie is geen toestemming nodig voor het gebruik van korte overnames ten behoeve van het onderwijs maar wel voor de zogenoemde niet-korte overnames. Meer dan 700 uitgevers hebben Stichting UvO een mandaat gegeven voor de afhandeling van deze niet-korte overnames. Daarnaast kan Stichting UvO via de constructie met IPRO ook voor de buitenlandse uitgevers de niet-korte overnames verwerken. Het bestuur bestaat uit functionarissen werkzaam bij uitgevers welke actief zijn in het hoger onderwijs en worden benoemd door de verschillende groepen van de Mediafederatie.

Korte informatie

Stichting UvO
RECHTHEBBENDEN
 
LINKS
Ga naar de website
www.stichting-uvo.nl
 
 
© copyright 2023 CEDAR B.V. Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten