Centrum voor dienstverlening auteurs- en aanverwante rechten

Privacy- en cookieverklaring

Cedar B.V. voert uit naam van zijn klanten, zeven auteursrechtorganisaties, de volledige administratie van facturering van auteursrechtelijke vergoedingen tot de verdeling onder de rechthebbende auteurs, uitgevers en ander rechthebbenden. In het geval dat er bij deze dienstverlening persoonsgegevens door Cedar B.V. worden verwerkt is Cedar B.V. op basis van de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) aan te merken als de verwerker en zijn de auteursrechtorganisaties aan te merken als zogenaamde verwerkingsverantwoordelijken.

In de privacy- en cookieverklaringen op de websites van de auteursrechtorganisaties kunt u terugvinden welke gegevensverwerkingen er door Cedar B.V. als verwerker ten behoeve van deze organisaties worden uitgevoerd.

  • Stichting Leenrecht
  • Stichting Lira
  • Stichting Reprorecht
  • Stichting PRO
  • Stichting de Thuiskopie
  • Stichting UvO
  • Stichting VEVAM

Verwerking en soort persoonsgegevens
Naast de hierboven genoemde gegevensverwerking door Cedar als verwerker ten behoeve van de zes auteursrechtorganisaties verwerkt Cedar B.V. ook de gegevens die door bezoekers van de website www.cedar.nl worden ingevuld via het vragenformulier en de gegevens die telefonisch of via de e-mail bij Cedar B.V. worden achtergelaten. In het geval deze gegevens herleidbaar zijn naar natuurlijke personen zijn deze gegevens ook persoonsgegevens en moet Cedar B.V. worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Het gaat dan om de volgende gegevens: naw-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, KvK nummer en IP-adres waarbij het laatste octet is verwijderd.

Bewaartermijnen
De gegevens worden door Cedar B.V. bewaard zolang als deze nodig zijn voor een goede uitvoering van haar dienstverlening, of zo lang als de wet dat voorschrijft.

Beveiliging
Cedar B.V. heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van ongeautoriseerde toegang tot gegevens te beperken. Alleen noodzakelijke personen hebben toegang tot gegevens, de toegang is afgeschermd en de beveiligingsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

Inschakeling derden
Cedar B.V. maakt voor de hierboven onder “verwerking en soort persoonsgegevens” genoemde verwerkingen geen gebruik van derden.

Verstrekken persoonsgegevens aan derden
Cedar B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij verplicht is om persoonsgegevens te verstrekken aan een bevoegde autoriteit voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Cookies
Cedar B.V. maakt op zijn website gebruik van functionele en analytische cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een website naar uw computer worden gestuurd en worden uitgelezen door de browser bij het openen van een internetpagina. Door middel van het plaatsen van cookies kunnen internetgebruikers worden geïdentificeerd, voorkeursinstellingen bijhouden blijven en kan uiteenlopende informatie verzameld worden.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website van Cedar B.V. goed te laten functioneren. Cedar B.V. plaatst de volgende functionele cookies:
__cookiepolicy: deze cookie houdt bij of iemand de cookiepolicy heeft geaccepteerd. Deze cookie verloopt na 8.000 dagen.
__.ASPXAUTH: deze cookie houdt de username bij indien de websitegebruiker de checkbox “onthoud mijn inloggegevens” heeft aangevinkt. Deze cookie verloopt na een jaar.
__ ASP.NET_SessionId: deze cookie houdt bij of iemand is ingelogd en onder welke naam/bedrijf. Deze cookie verloopt na het sluiten van de browser.

Analytische cookies: Google Analytics
Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van de bezoekersstromen op de website. Aan de hand van deze informatie kan Cedar B.V. de website verbeteren en het gebruiksgemak verhogen. Hierbij worden zes verschillende cookies geplaatst:

Naam

Opslagperiode na plaatsing of update

__utma

2 jaar

__utmb

30 minuten

__utmc

gedurende de browsersessie

__utmt

10 minuten

__utmz

6 maanden

_ga

2 jaar

 

Uw privacyrechten
Conform de AVG kunt u Cedar B.V. verzoeken om inzage in de u betreffende persoonsgegevens die Cedar B.V. verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Ook kunt u Cedar B.V. verzoeken om uw gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke en kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door Cedar B.V.

Voor het uitoefenen van bovenstaande privacyrechten of voor andere vragen omtrent privacy en/of cookies kunt u via onderstaande gegevens contact opnemen met de privacy officer:

Cedar B.V.
t.a.v. de Privacy Officer
Postbus 3060
2130 KB Hoofddorp

e-mail: privacy@cedar.nl 

telefoon: 023 – 799 7049

 
 
© copyright 2022 CEDAR B.V. Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten