Centrum voor dienstverlening auteurs- en aanverwante rechten

Stichting De Thuiskopie

De Auteurswet heeft voor consumenten een mooie mogelijkheid ingebouwd om voor eigen oefening, studie of gebruik één of enkele kopieën van auteursrechtelijk werk te maken. Dit betekent dat bijvoorbeeld het maken van een kopie van een cd van een vriend dus gewoon mag. Overigens schrijft de wet wel voor dat het niet om commercieel gebruik mag gaan. Die gekopieerde CD vervolgens verkopen mag dus niet.
 
Voor deze kopieermogelijkheid moet echter wel een vergoeding aan de auteursrechthebbenden worden afgedragen. Deze zogenaamde Thuiskopievergoeding wordt bij importeurs en fabrikanten van blanco beeld- en geluidsdragers (te denken valt aan dvd’s, cd’s en videobanden) geïncasseerd. Volgens de Auteurswet hoeft de vergoeding slechts één keer per drager te worden betaald door de fabrikant of importeur van die drager. Via de verkoopprijs van elke blanco cd of dvd wordt zo indirect door de consument een vergoeding betaald aan auteursrechthebbenden voor het feit dat zij een kopie mogen maken van hun werk. De geïncasseerde gelden worden door Stichting de Thuiskopie verdeeld via zogenaamde verdelingsorganisaties onder de rechtmatige auteursrechthebbenden.
 
Een rechtvaardig principe. De Thuiskopievergoeding biedt de auteursrechthebbenden waaronder componisten, muzikanten en producenten immers een gedeeltelijke compensatie voor de inkomsten die zij mislopen doordat hun werk wordt gekopieerd. Hierdoor verkopen zij minder cd’s en dvd’s. Door de Thuiskopievergoeding krijgen zij toch de compensatie waar ze recht op hebben en worden zo in staat gesteld ook in de toekomst met nieuwe creatieve werken te komen, zodat consumenten ook in de toekomst nog kunnen genieten van nieuw creatief werk.
 
Stichting de Thuiskopie is door de Minister van Justitie voor haar taken aangewezen. Het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) is aangesteld om toe te zien op een correcte uitvoering van deze taken.
 
Stichting de Thuiskopie heeft haar uitvoerende werkzaamheden ondergebracht bij Cedar B.V. Verder is Thuiskopie vertegenwoordigd in de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren (VOI©E). Hierdoor heeft Thuiskopie zich tevens verbonden aan de Gedragscode voor Collectieve beheersorganisaties.
 

Korte informatie

Stichting De Thuiskopie

RECHTHEBBENDEN
  • Componisten
  • Muzikanten
  • Producenten


LINKS
Ga naar de website
www.thuiskopie.nl

AANVERWANTE STICHTINGEN
Thuiskopie keert gelden uit aan rechthebbenden via: 
 
 
 
© copyright 2018 CEDAR B.V. Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten