Centrum voor dienstverlening auteurs- en aanverwante rechten

Stichting De Thuiskopie

Volgens de Auteurswet mag een ieder voor eigen studie, oefening of gebruik een kopie maken van een auteursrechtelijk of nabuurrechtelijk beschermd werk. Diezelfde Auteurswet schrijft hierbij voor dat de rechthebbenden (auteurs en naburig rechthebbenden) een redelijke vergoeding dienen te krijgen voor dit thuis kopiëren.

Deze zogenaamde Thuiskopievergoeding wordt geïncasseerd door Stichting de Thuiskopie. Zij is door de Minister van Justitie en Veiligheid aangewezen als de rechtspersoon die met uitsluiting van ieder ander bevoegd is tot de inning en verdeling van de Thuiskopievergoeding in de zin van artikel 16c van de Auteurswet. 

Op iedereen die voorwerpen importeert of fabriceert waar beschermde werken op kunnen worden vastgelegd, vertoond of weergegeven, rust de verplichting om de Thuiskopievergoeding te betalen. Hierbij gaat de wetgever ervan uit dat de vergoeding in de prijs van het voorwerp wordt verdis­con­teerd. Er rust een Thuiskopievergoeding op smartphones, telefoons met mp3 speler, pc’s, laptops, tablets, hard disk recorders en settopboxen, smartwatches, draagbare audio spelers, USB sticks, e-readers en externe harde schijven.

Stichting de Thuiskopie is opgericht door organisaties van rechthebbenden en is verantwoordelijk voor de inning en verdeling van de vergoeding alsmede het behartigen van de belangen van de rechthebbenden ten aanzien van de Thuiskopieregeling. Stichting de Thuiskopie verdeelt de thuiskopievergoedingen via de verdeelorganisaties onder de auteursrechthebbenden. Zo komt het geld goed terecht bij de componisten, muzikanten, producenten, auteurs, kunstenaars en regisseurs. 

Stichting de Thuiskopie heeft haar uitvoerende werkzaamheden ondergebracht bij Cedar B.V. Verder is Thuiskopie vertegenwoordigd in de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren (VOI©E). Hierdoor heeft Thuiskopie zich tevens verbonden aan de Gedragscode voor Collectieve beheersorganisaties.

 

Korte informatie

Stichting De Thuiskopie

RECHTHEBBENDEN
  • Componisten
  • Regisseurs
  • Beeldend kunstenaars, fotografen, illustratoren
  • Muzikanten
  • Acteurs
  • Producenten
  • Schrijvers
  • Uitgevers


LINKS
Ga naar de website
www.thuiskopie.nl

AANVERWANTE STICHTINGEN
Thuiskopie keert gelden uit aan rechthebbenden via: 
 

 

 
 
© copyright 2024 CEDAR B.V. Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten