Centrum voor dienstverlening auteurs- en aanverwante rechten

Auteursrecht

Het auteursrecht is een recht dat een auteur de mogelijkheid geeft om zijn creatieve presentatie te exploiteren en te beschermen tegen misbruik door anderen. Het auteursrecht vormt een onderdeel van het 'intellectueel eigendomsrecht'. Dit is een breder rechtsgebied dat alle geestelijke prestaties beoogt te beschermen. Het omvat ook het merkenrecht.

De wettekst luidt: "Het auteursrecht is het uitsluiten recht van de maken van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld." (Artikel 1 Auteurswet 1912)

 
 
© copyright 2024 CEDAR B.V. Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten