Centrum voor dienstverlening auteurs- en aanverwante rechten

VOI©E

De Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren, kortweg VOI©E, is de brancheorganisatie van Nederlandse collectieve beheersorganisaties (cbo’s) voor auteurs- of naburige rechten. De vereniging streeft ernaar het begrip voor de uitoefening van het auteursrecht en de naburige rechten te vergroten en de informatie over de werkwijze van cbo’s te verbeteren.  

VOI©E is namens de cbo’s het centrale aanspreekpunt voor vragen over de collectieve uitoefening van het auteursrecht en naburige rechten. Tevens is VOI©E het meldpunt voor kritiek of klachten. Alle cbo’s die in Nederland actief zijn, zijn lid van VOI©E, dus ook alle stichtingen die hun activiteiten bij Cedar hebben ondergebracht.
 
De leden verbinden zich aan de door VOI©E opgestelde gedragscode. Hierin is vastgelegd waaraan de leden zich moeten houden met betrekking tot transparantie ten aan zien van financiële en bedrijfsmatige rapportages, de relatie tussen cbo’s en rechthebbenden en eisen ten aanzien van gebruikersvoorwaarden.
 
Voorzitter van deze brancheorganisaties is voormalig minister en staatssecretaris Aad Kosto. Aad Kosto: “Het intellectueel eigendom ligt in Nederland al een tijdje onder vuur, en dat is geen goede zaak. VOI©E kan onduidelijkheden wegnemen, het accent leggen op het waarom en de bereikbaarheid vergroten, daar is blijkbaar behoefte aan en daar zetten wij ons voor in. Daarbij blijft de uitwerking in de dagelijkse praktijk de verantwoordelijkheid van de individuele organisaties. De inspanningen van VOI©E zijn gericht op het verbeteren van het imago, het creëren van wederzijds begrip en het toezien op de naleving van de gedragscode.”

Leden van VOI©E

VOI©E


Buma/Stemra www.bumastemra.nl
Platform Multimediaproducenten www.nvpi.nl

SEKAM/SEKAM VIDEO/VEVAM www.sekam.org

Stichting Lira www.lira.nl
Stichting Leenrecht www.leenrecht.nl
Stichting PRO www.stichting-pro.nl
Sticthing Reprorecht www.reprorecht.nl
Stichting de Thuiskopie www.thuiskopie.nl
Stichting Verdeling Videoproducenten www.nvpi.nl
Stichting VEVAM www.vevam.nl
 
LiNKS
Ga naar de website
www.voice-info.nl
www.auteursrecht.nl
 
 
© copyright 2017 CEDAR B.V. Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten