Centrum voor dienstverlening auteurs- en aanverwante rechten

VOI©E

De Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren, kortweg VOI©E, is de brancheorganisatie van Nederlandse collectieve beheersorganisaties (cbo’s) voor auteurs- of naburige rechten. De vereniging streeft ernaar het begrip voor de uitoefening van het auteursrecht en de naburige rechten te vergroten en de informatie over de werkwijze van cbo’s te verbeteren.  

VOI©E is namens de cbo’s het centrale aanspreekpunt voor vragen over de collectieve uitoefening van het auteursrecht en naburige rechten. Tevens is VOI©E het meldpunt voor kritiek of klachten. Alle cbo’s die in Nederland actief zijn, zijn lid van VOI©E, dus ook alle stichtingen die hun activiteiten bij Cedar hebben ondergebracht.
 
De leden verbinden zich aan de door VOI©E opgestelde gedragscode. Hierin is vastgelegd waaraan de leden zich moeten houden met betrekking tot transparantie ten aan zien van financiële en bedrijfsmatige rapportages, de relatie tussen cbo’s en rechthebbenden en eisen ten aanzien van gebruikersvoorwaarden.
 

Leden van VOI©E

VOI©E
Platform Multimediaproducenten www.nvpi.nl

SEKAM/SEKAM VIDEO/VEVAM www.sekam.org

Stichting Leenrecht www.leenrecht.nl
Stichting Lira www.lira.nl
Stichting PRO www.stichting-pro.nl
Sticthing Reprorecht www.reprorecht.nl
Stichting de Thuiskopie www.thuiskopie.nl
Stichting UvO www.stichting-uvo.nl
Stichting Verdeling Videoproducenten www.nvpi.nl
Stichting VEVAM www.vevam.nl
 

 
 
© copyright 2023 CEDAR B.V. Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten