Centrum voor dienstverlening auteurs- en aanverwante rechten

Stichting Pro

Stichting PRO is opgericht in 1997 door het Nederlands Uitgeversverbond om de collectieve administratie te verzorgen van auteursrechten voor uitgevers. Inmiddels voert Stichting PRO de administratie voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in onderwijspublicaties, knipselkranten en op de LiteROM (dit is een CD-ROM met ruim 60.000 boekrecensies). Daarnaast verdeelt Stichting PRO leenrechtgelden aan uitgevers. 
 
Omdat de activiteiten van PRO nogal uiteenlopen zijn deze onder 3 verschillende secties ondergebracht.:
-          PRN (PRO Readerregeling Nederland) en IPRO (International Publishers Rights Organisation)
-          PLU (PRO Leenrechtvergoeding Uitgevers)
-          CLIP (Copyright Licentie- en Incassobureau PRO)
 
De sectie PRN incasseert en verdeelt de vergoedingen voor overnames uit auteursrechtelijk beschermde werken in onderwijspublicaties. De vergoedingen worden afgedragen door onderwijsinstellingen en uitgekeerd aan uitgevers. 
 
De sectie PLU verdeelt het voor uitgevers toekomende deel van de Leenrechtvergoedingen.
 
De sectie CLIP incasseert en verdeelt vergoedingen voor het gebruik van artikelen uit kranten en tijdschriften door commerciële knipseldiensten, bedrijven en instellingen.

Stichting PRO heeft haar uitvoerende werkzaamheden ondergebracht bij Cedar B.V. Verder is PRO vertegenwoordigd in de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren (VOI©E).
Hierdoor heeft Stichting PRO zich tevens verbonden aan de Gedragscode voor Collectieve beheersorganisaties.

Korte informatie

Stichting Pro
RECHTHEBBENDEN
  • Auteurs
  • Uitgevers
 
LINKS
Ga naar de website
www.stichting-pro.nl

AANVERWANTE STICHTINGEN
PRO keert direct uit aan uitgevers en ‘hun’ auteurs. PRO werkt daarnaast nauw samen met het
NUV (Nederlandse Uitgevers Vereniging) www.nuv.nl
 
PRO incasseert ook auteursrechtgelden bij het onderwijs:

 
 
 
© copyright 2019 CEDAR B.V. Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten