Centrum voor dienstverlening auteurs- en aanverwante rechten

Disclaimer

 

Welkom op de site van Cedar B.V. Lees deze gebruikersvoorwaarden zorgvuldig door voordat u deze website gebruikt.
 
Cedar B.V. verzorgt de inhoud van deze website en doet er alles aan de website actueel te houden en te voorzien van de juiste informatie. Cedar B.V kan echter geen garantie geven dat de informatie volledig en juist is. Cedar B.V. kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site. Cedar B.V. kan de inhoud van deze site aanpassen en onderdelen verwijderen of toevoegen. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Verwijzingen naar sites die niet door Cedar B.V. worden onderhouden zijn slechts ter informatie aan de bezoeker opgenomen.
 
Het is u slechts toegestaan om een kopie van het op deze website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik, tenzij op deze website uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het is wel toegestaan op de site opgenomen formulieren te kopiëren en te gebruiken voor het doel waarvoor zij blijkens hun voorwaarden bestemd zijn. Het is niet toegestaan beschikbaar materiaal anderszins te kopiëren, wijzigen, distribueren, verspreiden of op andere wijze te gebruiken.
 
Komt u iets tegen op deze website dat niet correct is, of heeft u een vraag over deze website, ga naar de contactpagina en vul het formulier in. Wij stellen uw reactie bijzonder op prijs.

Click here for the English version.
 
 
 
© copyright 2024 CEDAR B.V. Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten