Centrum voor dienstverlening auteurs- en aanverwante rechten

Cedar

Cedar staat voor Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten.

Cedar B.V. is een gespecialiseerd dienstencentrum voor auteursrechtorganisaties. Wij maken ons sterk voor het belang van auteursrechthebbenden.

In het najaar van 1995 is Cedar B.V. opgericht.
Het werkgebied van Cedar richt zich binnen de auteurs- en aanverwante rechten op het gebied van tekst en andere gerelateerde werken, zoals bladmuziek, maar behelst ook de uitvoering van bijvoorbeeld de thuiskopievergoeding. Cedar zorgt ervoor dat de bij haar aangesloten auteursrechtorganisaties op een optimale manier de belangen van hun rechthebbenden kunnen waarborgen door het aanbieden van een passende bedrijfsmatige en efficiënte dienstverlening en service. Dit doet Cedar B.V. zonder winstoogmerk. Cedar B.V. doet er alles aan om de administratieve kosten bij het uitvoeren van haar diensten zo laag mogelijk te houden en te zorgen voor een rechtmatige verdeling van de gelden aan de rechthebbenden.
 
De bij Cedar B.V. aangesloten auteursrechtorganisaties hebben ieder een dienstverleningscontract met Cedar B.V. afgesloten. Op naam en voor rekening van elke individuele organisatie worden door Cedar B.V. exploitatieactiviteiten ontwikkeld op een groot aantal auteursrechtelijke terreinen. De stichtingen die bij Cedar B.V. hun diensten hebben ondergebracht zijn: Stichting Lira, Stichting Leenrecht, Stichting PRO, Stichting Reprorecht,  Stichting de Thuiskopie en Vevam.
Die diensten omvatten in de basis het incasseren van gelden voor gebruik van auteursrechtelijk materiaal en het uitkeren van die gelden aan de rechtmatige eigenaren van die werken tegen zo laag mogelijke kosten.
 
Het uitgangspunt bij de activiteiten en diensten van Cedar B.V. zijn de Auteurswet en aanverwante rechtsgebieden. Teksten, boeken, vertalingen, scenario’s, muziek, film, etc. zijn het geestelijk eigendom van de maker. Die maker kan de auteur zelf zijn, maar ook bijvoorbeeld de uitgever die een belangrijke schakel vormt binnen het proces van eerste concept naar realisatie van een boek. Deze rechthebbenden hebben allen recht op vergoeding als hun werk wordt gebruikt om te kopiëren voor bepaalde doeleinden, wordt uitgeleend, wordt opgevoerd of anderszins in de openbaarheid wordt gebracht of door derden wordt gebruikt voor andere doeleinden dan privé gebruik. Deze vergoedingen vormen immers een deel van hun inkomen dat hen in staat stelt hun creatieve werk voort te zetten. Cedar zorgt via haar dienstverlening voor de exploitatie van die rechten.
 
 
© copyright 2024 CEDAR B.V. Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten