Centrum voor dienstverlening auteurs- en aanverwante rechten

Organisatie structuur

Naast Cedar B.V. bestaat de Stichting Cedar. In het bestuur van de Stichting Cedar zijn de voorzitters van de stichtingsbesturen vertegenwoordigd, die hun diensten bij Cedar hebben ondergebracht. Stichting Cedar is derhalve aandeelhouder van Cedar B.V. (zij bezit 100% van de aandelen).
 
Alle bij Cedar aangesloten auteursrechtorganisaties hebben een eigen bestuur dat wordt bijgestaan door een bestuurssecretaris, tevens de accountmanager van de betreffende stichting. De stichtingen laten hun werkzaamheden uitvoeren door Cedar B.V. Binnen Cedar B.V. zijn diverse afdelingen actief die de organisatie operationeel en adviserend bijstaan en ondersteunen: Bedrijfsvoering, ICT, Financiën & Administratie, Juridische Zaken, Communicatie en Personeel & Organisatie.
Deze afdelingen staan onder de directe leiding van de directie van Cedar B.V.
 
Stichting CEDAR:
Vicevoorzitter/Secretaris/Penningmeester, de heer drs. H. van der Rijst
Bestuurslid, mevrouw mr. G.J.A. Valkering
Bestuurslid, de heer C.P. Vervoord
Bestuurslid, de heer drs. D.J. van Leeuwen
Bestuurslid, de heer F. Rottenberg
Bestuurslid, de heer S.M. Jansen
 
CEDAR B.V.:
Directeur, de heer drs. H. van Leeuwen
Manager ICT, de heer B.P. Condon
Manager Juridische Zaken, de heer mr. S.J. Donker
Controller, de heer A.D. Koudijs
Personeel en Organisatie, mevrouw D.M.H. van der Zwan-Ebbing
Directiesecretariaat, mevrouw J.M.J.M. Boerlage en mevrouw I.S. Stol
 
Accountmanagers:
Stichting Reprorecht, de heer M.P. Bakker Schut
Stichting Pro, de heer B. Pijnacker
Stichting Lira, mevrouw H. Verschuur
Stichting Leenrecht, de heer A. Polman
Stichting de Thuiskopie, mevrouw mr. H.C. Wijminga
 
Teamleiders:
Cluster de Thuiskopie, mevrouw J. Buys
Cluster Lira/Leenrecht/VEVAM, mevrouw T. van Hattem
Cluster Reprorecht/cluster PRO, mevrouw D. Goossens
 
 
 
© copyright 2017 CEDAR B.V. Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten