Centrum voor dienstverlening auteurs- en aanverwante rechten

Organisatie structuur

Naast Cedar B.V. bestaat de Stichting Cedar. In het bestuur van de Stichting Cedar zijn de voorzitters van de stichtingsbesturen vertegenwoordigd, die hun diensten bij Cedar hebben ondergebracht. Stichting Cedar is derhalve aandeelhouder van Cedar B.V. (zij bezit 100% van de aandelen).
 
Alle bij Cedar aangesloten auteursrechtorganisaties hebben een eigen bestuur dat wordt bijgestaan door de directeur van de betreffende stichting. De stichtingen laten hun werkzaamheden uitvoeren door Cedar B.V. Binnen Cedar B.V. zijn diverse afdelingen actief die de organisatie operationeel en adviserend bijstaan en ondersteunen: Bedrijfsvoering, ICT, Financiën & Administratie, Juridische Zaken en Personeel & Organisatie.
Deze afdelingen staan onder de directe leiding van de directie van Cedar B.V.
 
Stichting CEDAR:
Voorzitter, de heer S. Bruinsma
Vicevoorzitter, mevrouw mr. G.J.A. Valkering
Penningmeester/secretaris, de heer W.A. Roos 
Bestuurslid, de heer M. van den Heuvel
Bestuurslid, de heer H. van der Vlist
Bestuurslid, de heer F. Rottenberg
Bestuurslid, (vacant)
 
 
CEDAR B.V.:
Directeur, de heer H. van Leeuwen
Manager Operatie, de heer D.H. Matulessy
Manager ICT, de heer B.P. Condon
Manager Juridische Zaken, de heer S.J. Donker
Controller, de heer A.D. Koudijs
Personeel en Organisatie, (vacature)
Directiesecretariaat, mevrouw J.M.J.M. Boerlage en mevrouw I.S. Stol
 
Directeuren:
Stichting Lira, mevrouw H. Verschuur
Stichting Leenrecht, de heer A. Polman
Stichting Pro, de heer B. Pijnacker
Stichting Reprorecht, de heer M.P. Bakker Schut
Stichting de Thuiskopie, (vacature)
Stichting Vevam, mevrouw S. Brandsteder
Stichting UvO, de heer B. Pijnacker
 
Teamleiders:
Cluster Lira/Leenrecht/VEVAM, mevrouw T. van Hattem
Cluster de Thuiskopie, mevrouw J. Buys
Cluster Reprorecht/cluster PRO/cluster UvO, mevrouw D. Goossens
 
 
 
© copyright 2024 CEDAR B.V. Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten