Centrum voor dienstverlening auteurs- en aanverwante rechten

Wat is het verschil tussen uitlenen en verhuren?

Bij verhuren wordt een indirect commecieel of economisch voordeel behaald. Voor het ter beschikking stellen van het werk is daarom vooraf toestemming nodig van de maker. Bij uitlenen gaat het om publiek toegankelijke instellingen die geen direct eocnomische voordeel behalen. Er is hierbij geen toestemming van de rechthebbenden vereist, mits er een billijke vergoeding aan de rechthebbenden wordt betaald. Zie ook www.leenrecht.nl.
 

 
 
© copyright 2024 CEDAR B.V. Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten