Centrum voor dienstverlening auteurs- en aanverwante rechten

Wat houdt het Reprorecht in?

In de Auteurswet is vastgesteld dat uitgevers, schrijvers, fotografen en andere makers recht hebben op een redelijke vergoeding als hun werk gefotokopieerd wordt. Er rust bijvoorbeeld Auteursrecht op artikelen, grafieken en afbeeldingen uit (vak)tijdschriften, kranten, periodieken en boeken. Door als bedrijf een vaste vergoeding te betalen wordt voorkomen dat het Auteursrecht geschonden wordt als medewerkers uit auteursrechtelijke beschermde werken kopiëren. Zie ook www.reprorecht.nl.
 
 
© copyright 2022 CEDAR B.V. Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten