Centrum voor dienstverlening auteurs- en aanverwante rechten

Wat houdt de Reprorecht regeling in voor mijn bedrijf of organisatie?

De Regeling Reprorecht Bedrijfsleven is tot stand gekomen na overleg tussen VNO-NCW, MKB-Nederland en Stichting Reprorecht. Uitgangspunt van de regeling is een zo eenvoudig mogelijke uitvoering van het reprorecht. Uw bedrijf betaalt een vastgestelde, jaarlijkse vergoeding, waarmee uw bedrijf allereerst het recht verkrijgt om gedurende dat jaar te fotokopiëren uit auteursrechtelijk beschermde werken. Kijk ook op www.reprorecht.nl.
 
 
© copyright 2024 CEDAR B.V. Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten