Centrum voor dienstverlening auteurs- en aanverwante rechten

Wanneer moet ik Reprorechtvergoeding betalen?

Iedereen mag voor strikt persoonlijk gebruik een kopie maken uit een geschrift. Bijvoorbeeld uit een boek, tijdschrift, dagblad of uit een roman. Voorwaarde is dat het om een kort gedeelte gaat. Ook mogen de kopieën niet aan een ander worden doorgegeven. Voor dit soort gebruik hoeft geen vergoeding te worden betaald.Wilt u een langer gedeelte voor uzelf kopiëren, of wilt u de kopieën aan een ander geven, dan dient u toestemming bij de betreffende uitgever te vragen. Overheid, bibliotheken, onderwijs en andere instellingen die werkzaam zijn in het algemeen belang mogen voor intern gebruik kopieën maken. Daarbij geldt wel een aantal voorwaarden. De betreffende instellingen betalen een vergoeding aan de Stichting Reprorecht. De Stichting Reprorecht heeft hiervoor afspraken met overkoepelende organisaties gemaakt.
Voor verdere informatie www.reprorecht.nl
 
 
© copyright 2022 CEDAR B.V. Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten