Centrum voor dienstverlening auteurs- en aanverwante rechten

Waarom moet ik steeds meer betalen voor het auteursrecht?

Het auteursrecht dateert uit 1912. Het uitgangspunt van het auteursrecht is dat de maker van een werk zeggenschap heeft over iedere vorm van reproductie en ter beschikking stellen aan het publiek. De Wet op de Naburige Rechten dateert uit 1993. De uitgangspunten van het auteursrecht en het naburig recht zijn al die tijd in de kern ongewijzigd gebleven, wel is deze gemoderniseerd om in te spelen op nieuwe technieken voor reproductie en publicatie. Er wordt dus niet meer betaald voor het auteursrecht, er zijn in de loop der tijd meer producten en verschijningsvormen bijgekomen: het gebruik verandert en vermeerdert dus. Zie ook www.auteursrecht.nl en www.voice-info.nl.
 
 
© copyright 2022 CEDAR B.V. Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten