Centrum voor dienstverlening auteurs- en aanverwante rechten

Waarom is er mogelijk sprake van een heffing op mp3-spelers en I-pods?

Volgens de Auteurswet is het toegestaan om beeld en geluid voor privé doeleinden te kopiëren. Hiervoor moet echter een vergoeding betaald worden om de makers van die beelden en geluiden te compenseren; de Thuiskopievergoeding. Deze vergoeding wordt geïnd door de Stichting de Thuiskopie op blanco beeld- en geluidsdragers. Mp3-spelers en I-pods zijn ook blanco dragers waar voor privé-gebruik op gekopieerd kan worden. Zie ook www.thuiskopie.nl.
 
 
 
© copyright 2022 CEDAR B.V. Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten