Centrum voor dienstverlening auteurs- en aanverwante rechten

Is de titel van mijn werk ook beschermd door het auteursrecht?

Een titel of naam moet voldoen aan het criterium dat het een oorspronkelijk werk betreft en dat het de stempel van de maker draagt. het oordeel hierover hangt af van de omstandigheden en berust uiteindelijk bij de rechter, maar ter voorbeeld: auteursrecht is aangenomen op de titel 'S1ngle'  omdat het een originele spelwijze betreft. Auteursrecht wordt echter minder aangenomen op een bestaand woord of een zin. 'Drie Dwaze Dagen' is om die reden afgewezen. Voor verdere informatie zie www.lira.nl.

 
 
© copyright 2024 CEDAR B.V. Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten