Centrum voor dienstverlening auteurs- en aanverwante rechten

Vacatures

Werken bij Cedar B.V. betekent werken in een inspirerende en uitdagende omgeving waarbij je samen met ruim 70 collega’s je kennis, specialisme, kwaliteiten en enthousiasme inzet voor de rechthebbenden van auteursrechtelijk beschermde werken. Wij werken hard om kwaliteit en hoogwaardige dienstverlening aan de stichtingen en rechthebbenden te kunnen garanderen. De belangen van gebruikers van die werken verliezen wij daarbij niet uit het oog. De ontwikkelingen in de digitale wereld volgen elkaar in snel tempo op en dat heeft zijn onverminderde invloed op de uitvoering van het auteursrecht. Innovatief en creatief ondernemen hoort dan ook bij ons.

 

Cedar zoekt voor haar IT-team een Test Coördinator en een MS SQL Server Ontwikkelaar

 

Solliciteren naar één van deze vacatures kan via: https://cedarbv.heeft-vacatures.nl/

 

 

 Acquisitie n.a.v. deze vacaturestelling wordt niet op prijs gesteld


Cedar B.V. zoekt ten behoeve van haar afdeling IT een:

 Testcoördinator (38 uur) m/v

-een zelfstandige teamplayer met hands on mentaliteit-

Cedar B.V.

Cedar, gevestigd te Hoofddorp, is het facilitaire bedrijf voor  zes auteursrechtorganisaties in Nederland: Stichting Leenrecht, Stichting Lira, Stichting PRO, Stichting Reprorecht, Stichting de Thuiskopie en VEVAM. Cedar voert uit naam van deze organisaties de volledige administratie, van facturering van auteursrechtelijke vergoedingen tot de verdeling onder de rechthebbende auteurs, uitgevers en andere rechthebbenden. Ook adviseert Cedar deze organisaties over het te voeren beleid. Cedar levert daarnaast ondersteunende diensten aan Newz B.V.

Functiecontext

Het efficiënt testen van ons ERP systeem en de aangekoppelde web applicaties  worden voor Cedar steeds belangrijker. Het IT team staat dan ook voor de uitdaging software te leveren met een hoge kwaliteit zodat, met zo min mogelijk rework,  de software goedgekeurd wordt door de business tijdens de acceptatie test. Hiervoor is de testcoördinator end-to-end verantwoordelijk.

De afdeling IT bestaat op dit moment uit 8 personen: een technisch teamleider een business requirements analist, een allround medewerker IT , een functioneel beheerder, een MS Dynamics AX ontwikkelaar, een MS SQL Server ontwikkelaar, een (tijdelijke) testcoördinator en de manager IT.  In deze functie werkt de testcoördinator nauw samen met alle collega’s op de afdeling. Daarnaast werkt de testcoördinator intensief samen met testers, data analisten  en andere key-users van de back office (de uitvoerende administraties).

Functieprofiel

De testcoördinator beoordeeld requirements, functioneel ontwerpen en project plannen en geeft duidelijke en praktische feedback daarover. Hij /zij kiest de geschikte testmethode voor het project of changes die gepland zijn, schrijft de testplannen, schrijft en voert testscripts uit, geeft begeleiding en coaching aan andere testers. Hij/zij verzamelt en registreert bevindingen en legt de resultaten en voortgang beknopt maar pakkend vast in voortgangsverslagen aan het management. Vast. Daarnaast heeft de testcoördinator het vermogen  om kritisch te luisteren en zijn mening te verwoorden tijdens overleggen. Naast functioneel testen, organiseert , coördineert en rondt hij/zij acceptatie testen af in samenwerking met key-users en data analisten.

Competentieprofiel

De kandidaat voor deze functie moet o.a. voldoen aan een mix van onderstaande vaardigheden en houding- en persoonlijkheidskenmerken.

Kerncompetenties van Cedar

Kennis/vakkundig

 • Laat gedetailleerde kennis en deskundigheid zien met betrekking tot het werk.
 • Neemt vlot nieuwe vakkennis in zich op.
 • Blijft op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied.
 • Laat zien boven de stof te staan.

Klantgericht

 • Actief contact onderhouden met interne klanten.
 • Onderzoeken van wensen/behoeften van klanten.
 • Afstemmen van eigen inspanningen op wensen van de (interne) klant.

Kwaliteitsgericht

 • Stelt hoge normen aan eigen werk.
 • Is niet te tevreden met een gemiddelde prestatie.

Daarnaast zijn voor deze functie de volgende competenties benoemd

Doelgericht

 • Maakt concrete voorstellen waarin doelstellingen concreet (=SMART :Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden) worden omschreven en de stappen die nodig zijn om de doelen te bereiken duidelijk zijn aangegeven.

Plannen & organiseren

 • Is in staat om op effectieve wijze prioriteiten te bepalen, aan te geven welke acties nodig zijn op welk moment om een bepaald doel te bereiken en weet hiervoor de juiste mensen te benaderen en in te zetten.

Analytisch

 • Deelt problemen/zaken op in concrete onderdelen en onderscheidt hoofd- en bijzaken.
 • Gaat logisch te werk en trekt gegronde conclusies uit alle beschikbare informatie.

Contactvaardig

 • Legt gemakkelijk en op ontspannen wijze contacten in veel situaties en onderhoudt een makkelijk netwerk van contacten.
 • Weet op een natuurlijke manier met bekende en onbekende personen gesprekken aan te gaan.
 • Creëert een ontspannen sfeer om zich heen waar anderen zich gemakkelijk bij voelen.

Zelfstandig

 • Gaat, binnen afgesproken kaders, op zelfstandige en systematisch wijze te werk.
 • Schat in wanneer eigenstandig handelen niet voldoende is en wanneer collega’s ingeschakeld dienen te worden.
 • Kent de (on)mogelijkheden van het werk en handelt hiernaar.

Discipline

 • Het zich houden aan zelf of door anderen opgelegd beleid, procedures en voorschriften.
 • Zich bij de uitoefening van de functie consequent houden aan de aangegeven kaders.

Functievereisten

Opleidingsniveau

De kandidaat voor deze functie heeft HBO werk- en denkniveau verkregen door afgeronde studie en/of werkervaring aangevuld met gerichte cursussen. TMap certificering of iets vergelijkbaars is een pré


Kennis/ervaring

Minimaal 4 jaar test ervaring waarvan minimaal 1 jaar als testcoördinator.

Daarnaast ervaring met :

 • meerdere test methodieken
 • meerdere project methodieken
 • coördineren van testtrajecten met zowel testers als niet testers
 • het opstellen van testscripts
 • het gebruik van testtools
 • het zelf uitvoeren van testscripts
 • MS Dynamics AX is een pré

Arbeidsvoorwaarden

Voor deze vacature zijn wij op zoek naar een structurele invulling. Bij Cedar is het echter gebruikelijk in eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan te bieden. Een fulltime dienstverband bij Cedar is 38 uur. Cedar biedt een marktconform salaris gebaseerd op opleiding en ervaring.

Cedar biedt verder aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zoals: 28 vakantiedagen, flexibele werktijden, mogelijkheid tot het sparen van extra vrije dagen, een fietsplan, vergoeding woon- werkverkeer, sportvergoeding, bedrijfsfitness, tegemoetkoming in de kosten bij deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering, inkoopvoordeel bij schadeverzekeringen enz.

Sollicitatieprocedure

In principe worden er 2 gespreksrondes gehouden, daarnaast wordt een technische test afgenomen. Wordt deze procedure succesvol doorlopen dan wordt door Cedar een passend salarisvoorstel gedaan.

Solliciteren!?

Spreekt de functie je aan en zie je overeenkomsten met je eigen ervaring- en persoonsprofiel solliciteer dan via https://cedarbv.heeft-vacatures.nl/. We lezen dan ook graag waarom je juist voor deze baan in aanmerking wilt komen.

 

Acquisitie n.a.v. deze vacaturestelling wordt niet op prijs gesteld.

 
Cedar B.V. zoekt ten behoeve van haar afdeling IT een:

MS SQL Server Ontwikkelaar (38 uur) m/v

-een zelfstandige teamplayer met hands on mentaliteit-

Cedar B.V.

Cedar, gevestigd te Hoofddorp, is het facilitaire bedrijf voor  zes auteursrechtorganisaties in Nederland: Stichting Leenrecht, Stichting Lira, Stichting PRO, Stichting Reprorecht, Stichting de Thuiskopie en VEVAM. Cedar voert uit naam van deze organisaties de volledige administratie, van facturering van auteursrechtelijke vergoedingen tot de verdeling onder de rechthebbende auteurs, uitgevers en andere rechthebbenden. Ook adviseert Cedar deze organisaties over het te voeren beleid. Cedar levert daarnaast ondersteunende diensten aan Newz B.V.

Functiecontext        

Business Intelligence  en web applicaties worden voor Cedar steeds belangrijker. Het team IT staat dan ook voor de uitdaging het datawarehouse (DWH) voor de gebruikers meer toegankelijk te maken en via ETL procedures de data van de web applicaties in sync te houden met ons ERP systeem . Van de MS SQL Server Ontwikkelaar wordt een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling hiervan verwacht.

De afdeling IT bestaat op dit moment uit 8 personen: een technisch teamleider (o.a. verantwoordelijk voor de architectuur van de DWH en web applicaties) een business requirements analist, een allround medewerker IT , een MS Dynamics AX ontwikkelaar, een functioneel ontwikkelaar, een MS SQL Server ontwikkelaar, een test coördinator en de manager IT.  In deze functie werkt de MS SQL Server Ontwikkelaar nauw samen met alle collega’s op de afdeling. Daarnaast werkt de MS SQL Server Ontwikkelaar intensief samen met de data analisten en andere key-users van de back office (de uitvoerende administraties).

Functieprofiel

De MS SQL Server Ontwikkelaar is verantwoordelijk voor het op verzoek van de klant (stichting) ontwikkelen, aanpassen en beheren van het DWH en de daarop gemaakte controlerapportages, management- en adhoc analyses en Key Performance Indicatoren (KPI’s). De MS SQL Server Ontwikkelaar bouwt en beheert ook interfaces tussen het ERP systeem en de web applicaties van de stichtingen.  Daarnaast draag je mede bij aan het beheren en professionaliseren van de gehele database omgeving.

Competentieprofiel

De kandidaat voor deze functie moet o.a. voldoen aan een mix van onderstaande vaardigheden en houding- en persoonlijkheidskenmerken.

Kerncompetenties van Cedar

Kennis/vakkundig

 • Laat gedetailleerde kennis en deskundigheid zien met betrekking tot het werk.
 • Neemt vlot nieuwe vakkennis in zich op.
 • Blijft op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied.
 • Laat zien boven de stof te staan.

Klantgericht

 • Actief contact onderhouden met interne klanten.
 • Onderzoeken van wensen/behoeften van klanten.
 • Afstemmen van eigen inspanningen op wensen van de (interne) klant.

Kwaliteitsgericht

 • Stelt hoge normen aan eigen werk.
 • Is niet te tevreden met een gemiddelde prestatie.

Daarnaast zijn voor deze functie de volgende competenties benoemd

Analytisch

 • Deelt problemen/zaken op in concrete onderdelen en onderscheidt hoofd- en bijzaken.
 • Gaat logisch te werk en trekt gegronde conclusies uit alle beschikbare informatie.

Contactvaardig

 • Legt gemakkelijk en op ontspannen wijze contacten in veel situaties en onderhoudt een makkelijk netwerk van contacten.
 • Weet op een natuurlijke manier met bekende en onbekende personen gesprekken aan te gaan.
 • Creëert een ontspannen sfeer om zich heen waar anderen zich gemakkelijk bij voelen.

Zelfstandig

 • Gaat, binnen afgesproken kaders, op zelfstandige en systematisch wijze te werk.
 • Schat in wanneer eigenstandig handelen niet voldoende is en wanneer collega’s ingeschakeld dienen te worden.
 • Kent de (on)mogelijkheden van het werk en handelt hiernaar.

Discipline

 • Het zich houden aan zelf of door anderen opgelegd beleid, procedures en voorschriften.
 • Zich bij de uitoefening van de functie consequent houden aan de aangegeven kaders.

Functievereisten

Opleidingsniveau

De kandidaat voor deze functie heeft HBO werk- en denkniveau verkregen door afgeronde studie en/of werkervaring aangevuld met gerichte cursussen.

Kennis/ervaring

Minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie

Aantoonbare ervaring met T-SQL

Ervaring met de MSBI suite. Voornamelijk SSIS, maar ook kennis van SSAS en SSRS

Kennis van Data Warehouse Architectures zoals Kimball, Datavault en Inmon is een pré

Enige ervaring met het beheer van MS Dynamics AX is eveneens een pré

Arbeidsvoorwaarden

Voor deze vacature zijn wij op zoek naar een structurele invulling. Bij Cedar is het echter gebruikelijk in eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan te bieden. Een fulltime dienstverband bij Cedar is 38 uur. Cedar biedt een marktconform salaris gebaseerd op opleiding en ervaring.

Cedar biedt verder aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zoals: 28 vakantiedagen, flexibele werktijden, mogelijkheid tot het sparen van extra vrije dagen, een fietsplan, vergoeding woon- werkverkeer, sportvergoeding, bedrijfsfitness, tegemoetkoming in de kosten bij deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering, inkoopvoordeel bij schadeverzekeringen enz.

Sollicitatieprocedure

In principe worden er 2 gespreksrondes gehouden, daarnaast wordt een technische test afgenomen. Wordt deze procedure succesvol doorlopen dan wordt door Cedar een passend salarisvoorstel gedaan.

Solliciteren!?

Spreekt de functie je aan en zie je overeenkomsten met je eigen ervaring- en persoonsprofiel solliciteer dan via https://cedarbv.heeft-vacatures.nl/. We lezen dan ook graag waarom je juist voor deze baan in aanmerking wilt komen.

 

Acquisitie n.a.v. deze vacaturestelling wordt niet op prijs gesteld.

  

 
 
© copyright 2014 CEDAR B.V. Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten