Centrum voor dienstverlening auteurs- en aanverwante rechten

Stichting Leenrecht

Auteursrechthebbenden hebben recht op een vergoeding als een bibliotheek een boek, cd of videofilm van hen uitleent. Stichting Leenrecht int die vergoedingen voor het uitlenen van beschermde werken rechtstreeks bij openbare bibliotheken, spelotheken, cd-uitleen en kunstuitleen. Jaarlijks keert Leenrecht deze gelden via zogenaamde verdeelorganisaties uit aan vele rechthebbenden. Deze verdeelorganisaties van auteursrechthebbenden verzorgen de verdeling van de leenrechtgelden aan hun rechthebbenden. Zo krijgen de schrijvers, vertalers, illustratoren, fotografen, vormgevers, uitgevers, componisten, musici, acteurs, producenten en andere rechthebbenden hun inkomen en de vergoeding voor het gebruik van hun werk waar zij recht op hebben.
 
Stichting Leenrecht is voor haar taken aangewezen door de Minister van Justitie, als collectief beheerder voor de rechten van rechthebbende partijen. De leenrecht tarieven worden vastgesteld door Stichting Onderhandelingen Leenrechtvergoedingen (StOL), waar zowel de betalingsplichtigen als de rechthebbenden in vertegenwoordigd zijn. Daarnaast staat Leenrecht onder toezicht van het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA).
 
Stichting Leenrecht Kunstfonds verstrekt op aanvraag subsidie voor projecten die de samenwerking tussen kunstenaar en kunstuitleen versterken en/of de publieksbelangstelling voor de kunstuitleen vergroten.
 
Leenrecht heeft haar uitvoerende werkzaamheden ondergebracht bij Cedar B.V.
Verder is Leenrecht vertegenwoordigd in de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren (VOI©E). Hierdoor heeft Leenrecht zich tevens verbonden aan de Gedragscode voor Collectieve Beheersorganisaties.
 

Korte informatie

Stichting Leenrecht

GEBRUIKERS EN BETALINGSPLICHTIGEN
  • Bibliotheken
  • Spelotheken
  • CD-uitleen
  • Kunstuitleen   


LINKS

Ga naar de website
AANVERWANTE STICHTINGEN
Leenrecht incasseert gelden ten behoeve van:
 

 

 
 
© copyright 2023 CEDAR B.V. Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten