Centrum voor dienstverlening auteurs- en aanverwante rechten

Stichtingen

De Stichting Lira, Stichting Leenrecht, Stichting PRO, Stichting Reprorecht, Stichting de Thuiskopie en Vevam maken gebruik van het gespecialiseerde dienstencentrum voor auteursrechtorganisaties Cedar B.V.

Deze bij Cedar B.V. aangesloten auteursrechtorganisaties hebben ieder een dienstverleningscontract met Cedar B.V. afgesloten. Op naam en rekening van elke individuele organisatie worden door Cedar B.V. exploitatieactiviteiten ontwikkeld op een groot aantal auteursrechtelijke terreinen.

Uitgangspunt bij de activiteiten en diensten van de stichtingen via Cedar B.V. zijn de Auteurswet en aanverwante rechtsgebieden. De vergoedingen die rechthebbenden ontvangen voor het gebruik van hun teksten, boeken, vertalingen, scenario's, muziek, films en nog veel meer, vormen een deel van hun inkomen. Genoemde stichtingen zorgen via die dienstverlening van Cedar B.V. voor de exploitatie van die rechten.

Links

Stichting Lira www.lira.nl
Stichting Leenrecht www.leenrecht.nl
Stichting De Thuiskopie www.thuiskopie.nl
Stichting Reprorecht www.reprorecht.nl
Stichting
Pro www.stichting-pro.nl
Vevam www.vevam.nl

 
 
© copyright 2019 CEDAR B.V. Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten