Centrum voor dienstverlening auteurs- en aanverwante rechten

STARBEL

Stichting Auteursrechtbelangen, kortweg STARBEL, werd in 1984 opgericht. De doelstelling van de stichting is een samenhangende belangenbehartiging en positionering van het auteursrecht in ruime zin (op juridisch, economisch en cultureel vlak) bij overheid, politiek en publiek.
 
De stichting wil met behulp van goede voorlichting consumenten bewust maken van het belang en de waarde van auteursrecht. In de aflopen jaren is er veel gebeurd op dit gebied, waaronder de oprichting van Stichting Auteursrechtmanifestaties, die vele voorlichtingscampagnes tot stand heeft gebracht.
Vanaf de oprichting van VOI©E werken beide organisaties nauw samen om het functioneren van de auteursrechtsector verder te verbeteren. Dit streven is met name gericht op het realiseren van meer efficiency en transparantie met inachtneming van de behoefte van rechthebbenden aan een eigen organisatorische identiteit.
Beide organisaties hebben derhalve een gezamenlijk bureau en voorzitter.
 
Stichting Auteursrechtbelangen is een overkoepeling van organisaties die opkomen voor de belangen van:
-          Auteurs op het gebied van muziek, geschrift en beeld.
-          Uitvoerende kunstenaars.
-          Audio- en audiovisuele producenten waaronder de omroep.
-          Uitgevers.
-          Collectieve beheersorganisaties die de auteurs- en naburige rechten namens deze rechthebbenden uitoefenen.
 
Op de website www.auteursrecht.nl vindt u meer informatie over Stichting Auteursrechtbelangen, haar leden en het auteursrecht in het algemeen.
 

Links

Ga naar de website
www.auteursrecht.nl

 
 
© copyright 2017 CEDAR B.V. Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten